OPOZORILO!

Imena map oz. galerij, ne smejo vsebovati šumnikov in pik v imenu mape.
Spodaj je obrazložitev nepravilnega in pravilnega poimenovanja map.

NEPRAVILNO IMENOVANJE MAPE :

PRAVILNO IMENOVANJE MAPE :